การบริการจัดส่งสินค้า

 

MARTON LOGISTICS
 
คำนิยาม
บริการจัดส่ง “วันทำการ” วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
“หลักฐานในการนำส่งสินค้า” หมายถึง ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดส่ง และลายมือชื่อของผู้รับ
 
มูลค่าสินค้า และขอบข่ายของความรับผิดชอบ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน
 2. หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการนำส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบสินค้า ตามมูลค่าสินค้าที่คุณได้ชำระไว้
 3. ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสินค้าชิ้นใด ชิ้นหนึ่ง
 5. เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี
 6. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-918-2645-50 ต่อ 112
 

การจัดส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และสินค้าที่ต้องมีการติดตั้ง

 1. สินค้าที่มีขนาดใหญ่ หมายถึง สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม หรือสินค้าที่พัสดุภัณฑ์มีผลลัพธ์มากกว่า 20   ****วิธีคำนวณผลลัพธ์พัสดุภัณฑ์ โดยใช้ขนาดพัสดุภัณฑ์คำนวณตามสูตร (กว้าง x ยาว x สูง) / 5,000 (หน่วยเซนติเมตร)
 2. การขนส่งและการติดตั้งสินค้า ผู้ขายสินค้าจะเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐานการติดตั้งของผู้ขายสินค้าโดยตรง
 3. ผู้ขายสินค้าจะติดต่อเพื่อทำการนัดวันส่งสินค้าหรือวันติดตั้งสินค้า ภายใน 3 วันทำการ หลังจากทำการสั่งซื้อ และจะจัดส่งภายใน 7-14 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจัดส่งสินค้านั้นๆ
 4. สินค้าบางรายการอาจมีการคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม โดยใช้น้ำหนัก หรือขนาดของสินค้าเป็นตัวกำหนด โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการได้ที่หน้ายืนยันการสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน
 5. การรับประกันสินค้าที่มีการติดตั้งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายสินค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
 

หมายเหตุ : 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ( รายละเอียด พื้นที่จัดส่ง)
 • อาจมีเจ้าหน้าติดต่อเพื่อสอบถามเส้นทางเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดส่งอาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติตามเส้นทางการจัดส่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดปัญหาดังกล่าว
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
 • สินค้าเงื่อนไขพิเศษที่ผู้รับสินค้าต้องมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับสินค้าก่อนการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง
 • หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งสินค้าทุกกรณี
 

การติดตามสถานะสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 2 ช่องทางดังนี้

 1. อีเมล – คลิก Track your order ที่อีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ www.martononline.com
 2. ติดต่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่call center 02-918-2645-50 โดยแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อสินค้าที่คุณต้องการเช็คสถานะการจัดส่ง กับเจ้าหน้าที่

 

การรับประกันการส่งสินค้า

 1. กรุณาลงนามในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีต้องการคืนสินค้า
 2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทฯ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

การเก็บเงินปลายทาง

 1. บริการเก็บเงินปลายทาง เป็นบริการที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้ากับพนักงานจัดส่ง (เป็นเงินสดเท่านั้น) **กรณีที่มีการตกลงกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
 2. สินค้าที่มีการติดตั้งหรือมีขนาดใหญ่ไม่สามารถชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางได้
 3. ยอดสั่งซื้อสินค้าไม่ถึงขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการจัดส่งดังนี้
 

                 

                                 บริการจัดส่งแบบพื้นฐาน (Standard Delivery)

กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด / พื้นที่ห่างไกล เพิ่ม 2-3 วัน
ยอดการสั่งซื้อ
(วันทำการ)
(วันทำการ)
บริการจัดส่งถึงบ้าน และหน้างาน3-5 วัน5-10 วันมากว่า 2,000 บาท
น้อยกว่า 2,000 บาท
ติดต่อรับที่Store Marton Online3-5 วัน5-10 วันไม่มียอดขั้นต่ำ

** สำหรับสินค้าที่จัดส่งตรงจากร้านค้า (สังเกตได้จากหน้ารายละเอียดสินค้าจะแจ้งรายละเอียดร้านค้าไว้) ระยะเวลาในการจัดส่ง 5-10 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

** สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องผสมปูน เครื่องขัดมันพื้นปูน ฯลฯ จะใช้เวลาจัดเตรียมสินค้ารวมจัดส่ง 10-15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ร้านค้าจะเป็นผู้ติดต่อนัดหมายวันจัดส่งกับลูกค้าโดยตรง

 

หมายเหตุ :

 • สำหรับสินค้าบางรายการที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเป็นพิเศษตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของสินค้า
 • ระยะเวลาการจัดส่ง จะนับเฉพาะวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) กรณีที่ทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการในวันรุ่งขึ้น สินค้าบางรายการอาจต้องรอผลิตตามคำสั่งซื้อ (Pre-order) จึงอาจส่งผลให้มีระยะเวลาจัดส่งเกินจากที่ระบุไว้
 • พื้นที่พิเศษ (จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี) พื้นที่เกาะ และพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง จะมีระยะเวลาจัดส่งเพิ่มจากที่ระบุไว้ประมาณ 5-7 วัน และนัดส่งมอบสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียง
 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 3 ก.ก. หรือมีขนาดด้านกว้าง + ด้านยาว + สูง เกิน 100 ซม. จะไม่สามารถให้บริการจัดส่งภายในวันที่สั่งซื้อหรือจัดส่งภายในวันถัดไปได้
 • สินค้าบางรายการอาจมีการคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติม โดยใช้น้ำหนัก หรือขนาดของสินค้าเป็นตัวกำหนด โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน

พื้นที่จัดส่ง

 • กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ
 • จังหวัดอื่นๆ : กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี
 • พื้นที่ห่างไกล : พื้นที่เกาะ พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง (*โปรดตรวจสอบอัตราค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน เนื่องจากอาจต้องส่งต่อไปยังขนส่งเอกชนอื่นๆ หรือนัดส่งมอบในพื้นที่ใกล้เคียง)
 • พื้นที่พิเศษ : นราธิวาส ยะลา ปัตตานี (*โปรดตรวจสอบอัตราค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน เนื่องจากอาจต้องส่งต่อไปยังขนส่งเอกชนอื่นๆ หรือนัดส่งมอบในพื้นที่ใกล้เคียง)
 • การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ : ยังไม่เปิดให้บริการ

***ในกรณีของการจัดส่งในพื้นที่อาคารสูง เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าจะทำการติดต่อไปยังผู้รับสินค้าก่อนเข้าพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ที่เป็นสถานที่จัดส่ง