Asset 21@3x-8

เครื่องมือก่อสร้าง
"ครบ จบ" แค่ปลายนิ้ว

ขายง่าย มีกำไร ไม่ต้องสต็อก

กับระบบขายเครื่องมือก่อสร้าง
MARTON ONLINE

คือ แพลตฟอร์มการสั่งเครื่องมือก่อสร้างกับลูกค้าผู้รับเหมา, ช่างงานปูน ให้สะดวกสบาย ส่งตรงถึงหน้างานร้านก็รอรับกำไรแบบชิลๆ MARTON จัดให้

transparent-iphone-11-black copy
MARTON
ONLINE

ตัวช่วยร้านค้า
เครื่องมือก่อสร้าง
ยุค NEW Normal

ใช้งานง่าย
สั่งได้เลย
ไม่ต้องโหลดแอพ

Asset 23@3x-8
SCAN
QR CODE

ระบบจัดการร้านค้า ผ่านทาง Website เพียงแค่แนะนำลูกค้า SCAN QR CODE หรือสมัครสมาชิกผ่าน link ร้านค้า เพียงเท่านี้ ร้านค้าก็รอรับกำไรทุกการสั่งซื้อของ ลูกค้าแบบชิวๆ และลูกค้าก็รอรับสินค้าที่หน้าไซต์งานได้เลย และยังได้สะสมแต้มทุกการสั่งซื้อ เพื่อเป็นส่วนลดพิเศษอีกมากมาย

ใช้งาน MARTON ONLINE ผ่านทุกอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมสะดวกสบาย ใช้งานได้ทันที

Imac_web-marton-copy.png
MARTON
ONLINE

สะดวก
รองรับ
ทุกอุปกรณ์

สแกน QR CODE

เพื่อรับสมัครสมาชิกและสามารถแนะนำลูกค้าสมัครสมาชิกและสั่งสินค้าได้เลย

Dash Board

ระบบรายงานยอดผลกำไรและรายงานสมาชิกแบบ REALTIME ลูกค้าสั่งสินค้าเมื่อไหร่ ก็รู้ทันที

ขยายฐานลูกค้า

ระบบแนะนำเพื่อสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าของร้านค้าได้ถึง 4 เท่าตัว

บริการจัดส่งสินค้าฟรี

ถึงหน้าไซต์งานเพื่อให้ร้านค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือลูกค้าของท่าน อย่างสมบูรณ์และสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา

Call center support

Call Center Support ทีมงานดูแลระบบการขายและบริหารหลังการขาย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในทุกการขาย

อบรม/สัมนา ฟรี

สอนการใช้งานระบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าและระบบการขายออนไลน์ต่างๆ ฟรี

ลงทะเบียนร้านคุณเลย

เครื่องมือก่อสร้าง อันดับ 1 ของมืออาชีพ

ลงทะเบียนสำเร็จ !

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก Marton

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก

ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถานภาพการเป็นสมาชิก MARTON ONLINE มีอายุ 1 ปี นับจากเดือนที่สมัคร หากข้าพเจ้ามีประสงค์จะรักษา สถานภาพการเป็นสมาชิก MARTON ONLINE  ข้าพเจ้าจะต้องมียอดขายในระบบ 10,000 บาทขึ้นไป (หรือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสมัครตามใบสมัครของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 

หลักเกณฑ์การสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ให้ถือว่าสามี-ภรรยาเป็นหุ้นส่วนเดียวกัน ไม่สามารถสมัครต่างสายงานกันได้

เรียน บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)

  • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการสมัครครั้งนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครของข้าพเจ้า
  • ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีการบังคับให้ซื้อสินค้าใดๆ นับแต่วันสมัครใหม่ ตลอดจนสิ้นอายุสถานภาพ
  • ข้าพเจ้าทราบว่าสินค้า แบรนด์ MARTON เป็นสินค้าที่รับประกันความพึงพอใจ และมีการรับประกันสินค้า 6 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
  • เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บหรือบันทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ และข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ได้จัดเก็บในระบบดังกล่าวเป็นการคัดสำเนาจากต้นฉบับที่ถูกต้อง

       ข้าพเจ้า สมาชิกระบบร้านค้า MARTON ONLINE เข้าใจเป็นอย่างดีว่าข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ต่อ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ปกป้องสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการใช้สิทธิข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ระเบียบปฏิบิติสมาชิกระบบร้านค้า MARTON ONLINE อันเป็นสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในสายงานหรือองค์กรทางธุรกิจในระบบขายตลาดแบบตรง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการ เก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการควบคุม หรือผู้ประมวลผล เพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตลอดไป ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังคงดำรงสถานภาพสมาชิก ระบบร้านค้า MARTON ONLINE และให้มีผลต่อไปนับแต่วันที่สิ้นสุดสถานภาพสมาชิกของข้าพเจ้า

  • ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ รายละเอียดในใบสมัครนี้โดยชอบแล้วและตกลงตามข้อกำหนดข้างต้นทุกประการ

เข้าสู่ระบบ