-10%

ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส MARTON

ถังดักไขมัน Marton 30 ลิตร ใช้สำหรับ ดักน้ำมันและคราบไขมันน้ำมัน ซึ่งเกิดจากการประกอบอาหารตลอดจนคราบสกปรกต่างๆ ซึ่งเกิดจากการล้างภาชนะอุปกรณ์ในห้องครัว คือ น้ำเสีย ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยมิได้มีการบำบัดเป็นผลให้เกิดปัญหาการเน่า เสียของแหล่งน้ำโดยตรง

อุปกรณ์ไปพร้อมสินค้า (NS30 /NS60/NS130)

ติดต่อสอบถาม

฿3,507.00฿6,700.00

แต้มสะสมที่ได้รับครั้งนี้ 35 คะแนน
ล้างค่า
แชร์รายการนี้

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติพิเศษ

 • ตะแกรงดักเศษอาหาร เป็นตัวกรองมิให้เศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ ไหลเข้าไปสู่ส่วนดักไขมันอันเป็นการลดความสกปรกในขั้นตอนแรก
 • ส่วนแยกไขมัน น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลลงสู่ตัวถัง ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อทิศทางการไหลของน้ำและไขมัน ให้ ลอยเหนือน้ำ
 • น้ำซึ่งอยู่ส่วนล่าง จึงเป็นน้ำทิ้งซึ่งไหลลงสู่แหล่งน้ำ โดยปราศจากเศษอาหาร น้ำมันและไขมัน

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • รุ่น NS30 ปริมาตรถัง 30 ลิตร ความกว้าง 35 ซม. ความยาว 45 ซม. ความสูง 50 ซม. ท่อน้ำเข้า 2 นิ้ว ท่อน้ำออก 2 นิ้ว รองรับจำนวนโต๊ะได้ประมาน 1-15 โต๊ะ
 • รุ่น NS60 ปริมาตรถัง 60 ลิตร ความกว้าง 45 ซม. ความยาว 50 ซม. ความสูง 50 ซม. ท่อน้ำเข้า 2 นิ้ว ท่อน้ำออก 2 นิ้ว รองรับจำนวนโต๊ะได้ประมาน 16-25 โต๊ะ
 • รุ่น NS120 ปริมาตรถัง 130 ลิตร ความกว้าง 50 ซม. ความยาว 100 ซม. ความสูง 50 ซม. ท่อน้ำเข้า 2 นิ้ว ท่อน้ำออก 2 นิ้ว รองรับจำนวนโต๊ะได้ประมาน 26-45 โต๊ะ
แบรนด์Marton (มาร์ตั้น)
ประเภทถังดักไขมัน
รุ่นสินค้าNS ถังดักไขมัน
กว้าง x ยาว x สูง45 × 35 × 50 cm
น้ำหนักkg
สีดำ
หน่วยนับถัง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส MARTON”

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนสำเร็จ !

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก Marton

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก

ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถานภาพการเป็นสมาชิก MARTON ONLINE มีอายุ 1 ปี นับจากเดือนที่สมัคร หากข้าพเจ้ามีประสงค์จะรักษา สถานภาพการเป็นสมาชิก MARTON ONLINE  ข้าพเจ้าจะต้องมียอดขายในระบบ 10,000 บาทขึ้นไป (หรือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสมัครตามใบสมัครของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 

หลักเกณฑ์การสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ให้ถือว่าสามี-ภรรยาเป็นหุ้นส่วนเดียวกัน ไม่สามารถสมัครต่างสายงานกันได้

เรียน บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)

 • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการสมัครครั้งนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครของข้าพเจ้า
 • ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีการบังคับให้ซื้อสินค้าใดๆ นับแต่วันสมัครใหม่ ตลอดจนสิ้นอายุสถานภาพ
 • ข้าพเจ้าทราบว่าสินค้า แบรนด์ MARTON เป็นสินค้าที่รับประกันความพึงพอใจ และมีการรับประกันสินค้า 6 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
 • เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บหรือบันทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ และข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ได้จัดเก็บในระบบดังกล่าวเป็นการคัดสำเนาจากต้นฉบับที่ถูกต้อง

       ข้าพเจ้า สมาชิกระบบร้านค้า MARTON ONLINE เข้าใจเป็นอย่างดีว่าข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ต่อ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ปกป้องสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการใช้สิทธิข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ระเบียบปฏิบิติสมาชิกระบบร้านค้า MARTON ONLINE อันเป็นสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในสายงานหรือองค์กรทางธุรกิจในระบบขายตลาดแบบตรง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการ เก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการควบคุม หรือผู้ประมวลผล เพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตลอดไป ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังคงดำรงสถานภาพสมาชิก ระบบร้านค้า MARTON ONLINE และให้มีผลต่อไปนับแต่วันที่สิ้นสุดสถานภาพสมาชิกของข้าพเจ้า

 • ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ รายละเอียดในใบสมัครนี้โดยชอบแล้วและตกลงตามข้อกำหนดข้างต้นทุกประการ