-22%

พ็อคเก็ตปูน Marton รุ่นเทตรง

พ็อคเกตปูน รุ่นเทตรง  เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานเทปูนโครงสร้าง งานหล่อเสาและงานในอาคารสูงเพื่อประหยัดเวลาประหยัดแรงงานคนโดยใช้ร่วมกับรถเครนในการยกพ็อคเก็ตขึ้นที่สูง มีหลากหลายความจุให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

*สามารถเลือกขนาดลิตรได้

 

ติดต่อสอบถาม

฿14,000.00฿24,500.00

แต้มสะสมที่ได้รับครั้งนี้ 140 คะแนน
ล้างค่า
แชร์รายการนี้

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติพิเศษ

– คุ้มค่ากับคุณภาพที่เหนือกว่า

– แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน

– สะดวกต่อการขนย้าย ประหยัดเวลาและแรงงาน

– คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน


ข้อมูลทางเทคนิค

-ประเภท : เทตรง

-สีสินค้า  :  สีเขียว

-วัสดุสินค้า  :  เหล็ก


ความจุคอนกรีต  :  300 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน :   90 ซม.

เส้นผ่านศูนย์ปากเทปูน  : 25 ซม.

ขนาดความสูงถึงปากถัง  :  120 ซม.

ความหนา : 2 มม.

น้ำหนักสินค้า  :  78 กก.


ความจุคอนกรีต  :  550 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน :   110 ซม.

เส้นผ่านศูนย์ปากเทปูน  : 30 ซม.

ขนาดความสูงถึงปากถัง  :  137 ซม.

ความหนา : 2 มม.

น้ำหนักสินค้า  :  120 กก.


ความจุคอนกรีต  :  750 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน :   125 ซม.

เส้นผ่านศูนย์ปากเทปูน  : 30 ซม.

ขนาดความสูงถึงปากถัง  :  152 ซม.

ความหนา : 2 มม.

น้ำหนักสินค้า  :  140 กก.


ความจุคอนกรีต  :  1000 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน :   140 ซม.

เส้นผ่านศูนย์ปากเทปูน  : 30 ซม.

ขนาดความสูงถึงปากถัง  :  166 ซม.

ความหนา : 2 มม.

น้ำหนักสินค้า  :  166 กก.


 

 

แบรนด์Marton (มาร์ตั้น)
ประเภทงานลำเลียง
รุ่นสินค้าพ็อคเก็ตปูน รุ่นเทตรง
กว้าง x ยาว x สูง90 × 90 × 120 cm
น้ำหนัก78kg
สีเขียว
หน่วยนับเครื่อง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พ็อคเก็ตปูน Marton รุ่นเทตรง”

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนสำเร็จ !

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก Marton

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก

ข้าพเจ้ารับทราบว่าสถานภาพการเป็นสมาชิก MARTON ONLINE มีอายุ 1 ปี นับจากเดือนที่สมัคร หากข้าพเจ้ามีประสงค์จะรักษา สถานภาพการเป็นสมาชิก MARTON ONLINE  ข้าพเจ้าจะต้องมียอดขายในระบบ 10,000 บาทขึ้นไป (หรือเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการสมัครตามใบสมัครของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 

หลักเกณฑ์การสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • ให้ถือว่าสามี-ภรรยาเป็นหุ้นส่วนเดียวกัน ไม่สามารถสมัครต่างสายงานกันได้

เรียน บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)

  • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการสมัครครั้งนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครของข้าพเจ้า
  • ข้าพเจ้าทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีการบังคับให้ซื้อสินค้าใดๆ นับแต่วันสมัครใหม่ ตลอดจนสิ้นอายุสถานภาพ
  • ข้าพเจ้าทราบว่าสินค้า แบรนด์ MARTON เป็นสินค้าที่รับประกันความพึงพอใจ และมีการรับประกันสินค้า 6 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
  • เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บหรือบันทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ และข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ได้จัดเก็บในระบบดังกล่าวเป็นการคัดสำเนาจากต้นฉบับที่ถูกต้อง

       ข้าพเจ้า สมาชิกระบบร้านค้า MARTON ONLINE เข้าใจเป็นอย่างดีว่าข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ต่อ บริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตร กรุ๊ฟ  จำกัด จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ปกป้องสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการใช้สิทธิข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ระเบียบปฏิบิติสมาชิกระบบร้านค้า MARTON ONLINE อันเป็นสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในสายงานหรือองค์กรทางธุรกิจในระบบขายตลาดแบบตรง ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการ เก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการควบคุม หรือผู้ประมวลผล เพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตลอดไป ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังคงดำรงสถานภาพสมาชิก ระบบร้านค้า MARTON ONLINE และให้มีผลต่อไปนับแต่วันที่สิ้นสุดสถานภาพสมาชิกของข้าพเจ้า

  • ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ รายละเอียดในใบสมัครนี้โดยชอบแล้วและตกลงตามข้อกำหนดข้างต้นทุกประการ